QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN VÀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

I. Quy định vận chuyển.

1. Hàng hóa cấm vận chuyển dưới mọi hình thức:

Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông theo danh mục dưới đây.

 STT 

Hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện

Cơ quan quy định và hướng dẫn chi tiết

1

Vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng và phương tiện kỹ thuật chuyên dùng của các lực lượng vũ trang

Bô Quốc phòng
Bộ Công an

2

Các chất ma túy

Bộ Y tế

3

Một số hóa chất có tính độc hại mạnh

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp

4

Các hiện vật thuộc di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng

Bộ Văn hóa - Thông tin

5

Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục nhân cách

Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an

6

Thuốc lá điếu sản xuất tại nước ngoài

Bộ Thương mại

7

Các loại pháo

Bộ Thương mại

8

Các loại thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người và gia súc, thuốc bảo vệ thực vật và các loại trang thiết bị, dụng cụ y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục Công ước quốc tế quy định mà Việt Nam tham gia ký kết và các loại động vật, thực vật quý hiếm khác cần được bảo vệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Một số đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an

11

Một số loại hoá chất, phụ gia, chế phẩm sinh học, chất xử lý môi trường, chất tẩy rửa khử trùng sử dụng cho sản xuất giống, nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản không được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Thủy sản

2. Vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường sắt:

 STT 

Hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện

Cơ quan quy định và hướng dẫn chi tiết

1

Hàng nguy hiểm;

Nghị định 65/2018/NĐ-CP

2

Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;

Bộ Giao Thông vận tải

3

Thi hài, hài cốt;

Bộ Giao Thông vận tải

4

Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;

Bộ Giao Thông vận tải

5

Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);

 

6

Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe

 

3. Điều kiện hàng hoá vận chuyển bằng đường sắt:

 STT 

LOẠI HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN

Chứng từ đi kèm

Căn cứ

1

Hàng hóa nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh vận chuyển nhưng không trực tiếp nhập khẩu. 

Hóa đơn, chứng từ của cơ sở bán hàng.

Khoản 2 - Điều 5 – T.Tư 64/2015/TTLT

2

Điều chuyển hàng hóa nhập khẩu cho các cơ sở hoạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng khác địa bàn cấp tỉnh; đơn vị vị phụ thuộc xuất trả hàng từ đơn vị phụ thuộc về cơ sở kinh doanh; xuất hàng đi chào hàng; xuất hàng tham gia hội chợ, triển lãm.

Hóa đơn hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động.

Khoản 2 - Điều 5 – T.Tư 64/2015/TTLT- BTC - BCT - BCA - BQP.

3

Hàng hóa là sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ; nguyên, phụ liệu của các hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc các hợp đồng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu được phép tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển tại cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn cấp tỉnh.

Bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Điểm a Khoản 4 Điều 5 Thông tư 64/2015

Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển tại cửa hàng trực thuộc khác địa bàn hoặc cửa hàng trực thuộc cùng địa bàn hạch toán độc lập.

Bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn theo quy định

Điểm b - Khoản 4 - Điều 5 - Thông tư 64/2015/TTLT

Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu bán cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác.

Hóa đơn theo quy định.

Điểm c Khoản 4 Điều 5 Thông tư 64/2015/TTLT

4

Cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển bán thành phẩm, nguyên, nhiên, vật liệu để gia công lại tại cơ sở gia công khác.

Hợp đồng gia công lại kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động.

Khoản 5 Điều 5 Thông tư 64/2015/TTLT

5

Đối với hàng hóa nhập khẩu mua của cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu.

Hóa đơn do cơ quan có chức năng bán hàng tịch thu lập trong đó ghi rõ số lượng, chủng loại, giá trị từng loại hàng hóa.

Khoản 6 Điều 5 Thông tư 64/2015/TTLT

6

Hàng hóa nhập khẩu mua của cơ quan Dự trữ quốc gia.

Hóa đơn bán hàng của cơ quan Dự trữ quốc gia.

Khoản 7 Điều 5 Thông tư 64/2015/TTLT

7

Hàng hóa là quà biếu, quà tặng miễn thuế; hàng hóa miễn thuế bán trong các khu kinh tế cửa khẩu, nếu thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa thì hàng hóa khi lưu thông trên thị trường.

Chứng từ chứng minh hàng hóa đã được kê khai, bản chính biên lai thu thuế nhập khẩu.

Khoản 8 Điều 5 Thông tư 64/2015/TTLT

4. Quyền và trách nhiệm các bên

4.1. Đối với Harapost:

a) Có quyền:

- Từ chối hoặc hạn chế vận chuyển hàng hóa theo quy định tại mục 1,2 của quy định này;

- Trường hợp nghi ngờ về tính xác thực của hàng hóa chứa bên trong, Harapost được quyền yêu cầu hành khách, người gửi hành lý ký gửi mở bao gói để kiểm tra.

b) Có trách nhiệm:

-  Trước khi nhận vận chuyển, Harapost có trách nhiệm kiểm tra bao gói và yêu cầu sửa chữa, bổ sung cho đúng quy định.

Đảm bảo an toàn cho bưu gửi của khách hàng kể từ thời điểm chấp nhận cho đến khi đã được giao cho người nhận;

Đảm bảo bí mật liên quan đến hàng hóa (trừ trường hợp vì lý do an ninh hoặc phải tuân theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

Bồi thường hàng hóa bị mất mát, hư hỏng theo chính sách bồi thường được quy định tại mục II của quy định nay.

4.2. Đối với khách hàng (người gửi và nhận hàng):

a) Có quyền:

Được đảm bảo chất lượng dịch vụ do Harapost cung cấp;

Yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển;

Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng do lỗi của Harapost.

b) Có trách nhiệm

Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai;

Cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp đi kèm hàng hóa;

Đóng gói hàng hóa đảm bảo đúng quy định của Harapostvề kích thước, trọng lượng mỗi kiện hàng. Đảm bảo không bị mất mát, giảm khối lượng, hư hỏng hoặc giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển;

Bồi thường thiệt hại phát sinh cho Harapost và các bên liên quan trong trường hợp thiệt hại đó do lỗi của người gửi;

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí vận chuyển.

II. Quy định về chính sách bồi thường.

1. Bồi thường hàng hóa bị mất mát, giảm khối lượng, hư hỏng hoặc giảm chất lượng cho người thuê vận tải, người nhận hàng theo quy định sau: 

- Đối với hàng hóa đã được khách hàng mua bảo hiểm hàng hóa, việc bồi thường được thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm.

- Hàng hoá bị mất mát, giảm khối lượng, giảm chất lượng, hư hỏng thì được bồi thường một trong các hình thức sau đây:

+ Bồi thường theo giá trị kê khai (kê khai tối đa 20 triệu đồng) với hình thức vận chuyến có bảo đảm.

+ Bồi thường 50% giá trị hàng hoá (tối đa 10 triệu đồng) đối với hàng hoá vận chuyển thông thường, dịch vụ COD không bao gồm lợi nhuận (giá gốc đầu vào)  khi người gửi cung cấp đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ để chứng minh giá trị thiệt hại trực tiếp.

+ Bồi thường 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả cước) đối với hàng hoá vận chuyển thông thường, có thu hộ tiền hàng (COD), vận chuyến có bảo đảm khi người gửi không cung cấp đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ để chứng minh giá trị thiệt hại trực tiếp.

- Hàng hoá bị mất mát, giảm khối lượng, hư hỏng hoặc giảm chất lượng một phần thì bồi thường phần mất mát, giảm khối lượng, hư hỏng hoặc giảm chất lượng.

- Trường hợp mất mát, giảm khối lượng, hư hỏng hoặc giảm chất lượng dẫn đến hư hỏng hoặc không sử dụng được toàn bộ thì phải bồi thường toàn bộ và Harapostđược quyền sở hữu số hàng hóa tổn thất đã bồi thường.

- Ngoài việc bồi thường thiệt hại theo quy định trên, Harapost còn hoàn lại cho người gửi tiền vận chuyển và chi phí đã thu.

- Khách hàng và Harapost thỏa thuận về các hình thức và mức bồi thường được quy định trên hoặc bằng các hình thức và mức bồi thường khác mà hai bên thống nhất thực hiện, trường hợp không thỏa thuận được thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giải quyết tranh chấp:

- Trong quá trình vận tải hàng hóa bằng đường sắt, nếu phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến lợi ích của các bên thì Harapost và người gửi hàng, người nhận hàng giải quyết thông qua chính sách đã thoả thuận khi vận chuyển, thương lượng, hòa giải hoặc khởi kiện tại Tòa án.

- Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường:

- Do nguyên nhân bất khả kháng (theo quy định của pháp luật).

- Do tính chất tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hóa; do đặc điểm của hàng hóa gây ra tự cháy, biến chất, hao hụt, han gỉ, nứt vỡ.

- Người gửi hàng bao gói, đóng thùng, xếp hàng hóa không đúng quy cách.

- Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu giữ hoặc cưỡng chế kiểm tra dẫn đến bị mất mát, giảm khối lượng, hư hỏng hoặc giảm chất lượng.

- Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn.