DỊCH VỤ

1. Vận chuyển có bảo đảm:

- Là hình thức vận chuyển khách hàng kê khai giá trị hàng hoá, yêu cầu biện pháp vận chuyển riêng, đóng gói và bảo quản đặc biệt trong suốt quá trình vận chuyển để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa.

- Hàng hoá thuộc hình thức vận chuyển có bảo đảm Harapost thu phí bằng 1% giá trị kê khai.

- Khi xảy ra hư hỏng, mất mát hàng hoá Hara chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị kê khai.

2. Vận chuyển thông thường: 

- Là hình thức hàng hóa được vận chuyển không đòi hỏi nhanh về thời gian, theo các quy định về vận chuyển hiện hành, không đòi hỏi các biện pháp riêng biệt, không kê khai giá trị hàng hoá…

3. Vận chuyển có thu hộ tiền hàng (COD):

- Là hình thức hàng hoá vận chuyển mà người bán hàng chưa thu tiền của người mua hàng, người bán (khách hàng gửi) nhờ Harapost thu hộ tiền hàng từ người mua (người nhận hàng) và gửi trả cho người bán hàng.

- Các loại hàng hoá thuộc hình thức vận chuyển trên Harapost thu phí thu hộ từ người gửi hàng  bằng 1% số tiền thu hộ.